Fjerning av gammel overflate

Første skritt er å fjerne gammel krom, kobber og nikkel.